Vyhláška

img234img235img236img237

Nařízení Státní veterinární správy

Oznamujeme občanům, že se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy vydané dne 26.1.2017 a 1.3.2017 z důvodu výskytu ptačí chřipky v k.ú. Blatná.

Upozornění pro vlastníky lesů na zákonné povinnost – kůrovec

img219img220

Rozbor pitnévody

img212img213img214

Upozornění pro vlastníky nemovitostí na ořez dřevin

img207

Daň z nemovitých věcí

dan-z-nemovitosti

Návrh rozpočtu na rok 2017

img127img128

Prodloužení stavebního povolení – usnesení

img124img125img126

Oznámení o nakládání s obecním majetkem

Obec Třebohostice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr výpůjčky pozemků v k.ú. Třebohostice (pozemek p.č. 3160, 3163, 3164, 3165, 3172, 3174, 3175, 3180, 3185, 3187, 3188 a 1534/4) za účelem „Tvorba tůní Třebohostice“.

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, je tento záměr zveřejněn na úřední desce a občané se k tomu mohou vyjadřovat, případně předložit své návrhy nebo připomínky a to v termínu do 15ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Bližší informace podá Obecní úřad Třebohostice

Jiří Plechatý, starosta obce

Zveřejněno 29.9.2016

Rozpočet na rok 2017 Svazek obcí Blatenska

←Older