Upozornění pro vlastníky lesů na zákonné povinnost – kůrovec

img219img220

Záměr pronájmu prodejny v Zadních Zborovicích.

Obec Třebohostice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu prodejny smíšeného zboží v Zadních Zborovicích za účelem zajištění obchodní činnosti v obci Zadní Zborovice od 1.3.2017. Budova prodejny čp. 37 v Zadních Zborovicích je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na listu vlastnictví č. 1.

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jsou tyto záměry zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své návrhy, protinávrhy nebo připomínky a to v termínu do 15ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení.

Bližší informace podá Obecní úřad Třebohostice.

Jiří Plechatý, starosta

Rozbor pitnévody

img212img213img214

Upozornění pro vlastníky nemovitostí na ořez dřevin

img207

Nařízení -ptačí chřipka

Nedaleko Blatné v komerčním chovu kachen byla zjištěna nákaza ptačí chřipkou. Náš katastr se od tohoto ohniska nachází v pásmu dozoru. Veterinární správa vydává pro pásmo dozoru toto patření:

Chovatelům ptáků a drůbeže se nařizuje uzavřený chov tak, aby k němu nemohlo proniknout volně žijící ptactvo. Je třeba u objektů zajistit okna, větrací otvory a zamezit tomu, aby krmivo bylo kontaminováno trusem od volně žijících ptáků. Dále se chovatelům nařizuje sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí. Na případné úhyny bude před budovou obecního úřadu umístěn označený kontejner.

Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dnů od provedení vyčištění a dezinfekce ohniska nákazy.

Daň z nemovitých věcí

dan-z-nemovitosti

Upozornění – ptačí chřipka

ptaci-chripka

Návrh rozpočtu na rok 2017

img127img128

Prodloužení stavebního povolení – usnesení

img124img125img126

Oznámení o nakládání s obecním majetkem

Obec Třebohostice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr výpůjčky pozemků v k.ú. Třebohostice (pozemek p.č. 3160, 3163, 3164, 3165, 3172, 3174, 3175, 3180, 3185, 3187, 3188 a 1534/4) za účelem „Tvorba tůní Třebohostice“.

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, je tento záměr zveřejněn na úřední desce a občané se k tomu mohou vyjadřovat, případně předložit své návrhy nebo připomínky a to v termínu do 15ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Bližší informace podá Obecní úřad Třebohostice

Jiří Plechatý, starosta obce

Zveřejněno 29.9.2016

←Older