POZVÁNKA

Zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce Třebohostice, které se koná v pátek 3. února 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Třebohostice.

Program: Projednání změny územního plánu

Příspěvky občanským sdružením

Projednání inventury

Různé

Daň z nemovitých věcí

dan-z-nemovitosti

Upozornění – ptačí chřipka

ptaci-chripka

Vzorek rozboru pitné vody

img139 img140

Návrh rozpočtu na rok 2017

img127img128

Prodloužení stavebního povolení – usnesení

img124img125img126

Rozpočet DSO Radina na rok 2017

img122

Rozpočet SMOOS na rok 2017

img121

Oznámení o nakládání s obecním majetkem

Obec Třebohostice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr výpůjčky pozemků v k.ú. Třebohostice (pozemek p.č. 3160, 3163, 3164, 3165, 3172, 3174, 3175, 3180, 3185, 3187, 3188 a 1534/4) za účelem „Tvorba tůní Třebohostice“.

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, je tento záměr zveřejněn na úřední desce a občané se k tomu mohou vyjadřovat, případně předložit své návrhy nebo připomínky a to v termínu do 15ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Bližší informace podá Obecní úřad Třebohostice

Jiří Plechatý, starosta obce

Zveřejněno 29.9.2016

Rozpočet na rok 2017 Svazek obcí Blatenska

←Older