Porovnání položek pro výpočet vodného

VSVAK_Obec Trebohostice_00251933_2018