Povinná publicita

Jihočeský kraj schválil obci Třebohostice v roce 2020 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

  • 290.000,-– Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu “Oprava vnější fasády kulturního domu Třebohostice”

  • ————————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————-