Povinná publicita

Jihočeský kraj schválil obci Třebohostice v roce 2021 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

  • 280.000,-– Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu „Komunikace SO 01 Třebohostice“

  • ————————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————-