Povinná publicita

Jihočeský kraj schválil obci Třebohostice v roce 2019 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

  • 280.000,-– Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu “Oplocení a osvětlení sportovního areálu”
  • 120.000,— Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na projekt “Pořízení zásahové motorové stříkačky”
  • 25.491,— Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihčeského kraje na projekt “Vybavení zásahové jednotky Zadní Zborovice”