Povinná publicita

Jihočeský kraj schválil obci Třebohostice v roce 2022 ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

  • 266.000,-– Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu „Komunikace SO 01 Třebohostice – II. etapa.

  • ————————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————-