Zadní Zborovice

Zadní Zborovice

Charakteristika obce


Vesnice se nachází 2km západně od Třebohostic. Leží podél silnice II. třídy č. 139 z Radomyšle do Horažďovic.

Uprostřed osady je novogotický kostel sv. Ludmily z roku 1935 a socha Ježíše, nedaleko je v roce 1916 postavena fara. Na místní hřbitov se pochovává od roku 1915.

Zájmové spolky v obci

  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Český svaz žen

Občanská vybavenost Zadní Zborovice

  • prodejna potravin
  • požární zbrojnice
  • kulturní dům
  • pohostinství

Sbor dobrovolných hasičů Zadní Zborovice


Vznikl v roce 1901. 7. července 2001 se konala oslava 100 let založení. Zúčastnily se jí sbory Zadní Zborovice, Třebohostice, Hlupín, Mečichov, Doubravice, Lažánky, Čečelovice, Krty-Hradec, Střelské Hoštice. Oslava se konala na hřišti u požární nádrže.

Hlavním řečníkem byl přednosta OkÚ Ing. Kalbáč, a HZS plk. Ing. Hrach. Účastníci shlédli soutěže jednotlivých družstev, seskoky parašutistů, byla předvedena technika HZS Strakonice na vraku auta, na vodě se pohybovaly lodičky řízené rádiem a děti měly možnost jezdit na malém a velkém poníkovi. Samozřejmě bylo zajištěno občerstvení a večer se konala taneční zábava.

Dnes má SDH Zadní Zborovice 34 členů. Předsedou je p. Václav Slavík, velitelem David Soukup. Činnost sboru je rozmanitá. Každý rok čistí požární nádrž, 30. dubna se účastní stavění májky a úklidu požární zbrojnice. Starají se o Obecní rybník, kde jsou nasazeny ryby. Každý rok odměňují zasloužilé členy, jejichž práce u sboru dosahuje kulatého výročí. S ostatními hasičskými sbory se účastní okrskových soutěží.

Svaz žen Zadní Zborovice


Vznikl již v 70. letech minulého století. V současné době čítá 16 členek. Činnost svazu směřuje převážně k dětem. Každoročně v únoru nebo v březnu pořádá maškarní karneval při disco hudbě v KD Zadní Zborovice. Ke Dni dětí 1. června organizuje soutěže pro děti, hry, pro vítěze sladké odměny a opékání vůřtů u táboráku. V minulém roce 1. června se děti podívaly do ZOO v Praze.

Svaz žen má velký podíl na kulturním životě v obci. Zajišťuje zájezdy na divadelní představení např. do Českého Krumlova na otáčivé hlediště, do Národního divadla v Praze a v poslední době na oblíbené muzikály, jako byla Johanka z Arku v divadle Ta Fantastika a Tři mušketýři v divadle Brodway.

Prodejna potravin

Vedoucí: Olga Hochová

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

Pohostinství

Vedoucí: Petr Holba

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

Svěcení sochy Ježíše 9.7.2016

IMG_1150 IMG_1163

IMG_1176IMG_1187

Zima 2016 v Zadních Zborovicích

IMG_0594 IMG_0595 IMG_0605 IMG_0607 IMG_0624 IMG_0647 IMG_0648 IMG_0649 IMG_05921>


Velikonoční křístání v Zadních Zborovicích

velikonoce zz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA