Rozpočty, závěrečné účty, rozpočtový výhled

Schválené rozpočty, rozpočtové změny, rozpočtové výhledy, závěrečné účty


Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2021 img450

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2020img851

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2019 img651

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2018 img411

Rozpočtové změny roku 2021:

Rozpočtová změna č. 1 img668

Schválený střednědobý rozpočtový výhledimg716

Závěrečný účet za rok 2020

Návrh závěrečného účtu img573

Zpráva – jednorázové PH 2020Třebohostice(wg6kJS)

FIN 122020

Rozvaha 122020

Příloha 122020

Výkaz zisku 122020

Smlouva o návratné finanční výpomoci img660


Dokumenty SMOOS

Rozpočet DSO SMOOS na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025 byl schválen VH SMOOS dne 15.12.2020. Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2019 img640

Závěrečný účet za rok 2019 img244

Zpráva z přezkumu Zpráva z přezkumu


Dokumenty Radina

Návrh rozpočtu na rok 2021 img317

Schválený rozpočet na rok 2020 je zveřejněn: http://www.sumavanet.cz/velkybor/

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022 je zveřejněn na http://www.sumavanet.cz/velkybor/

Schválený rozpočet na rok 2019 DSO Radina img642

Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na www.sumavanet.cz/velkybor/


Dokumenty SOB

Schválený střednědobý výhled na r. 2022-2024 img432

Schválený rozpočet na rok 2021 img431

Schválený rozpočet na rok 2020img009

darovací smlouva SOB – PREVENT 99 – 2019

Schválený aktualizovaný  střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022img765

Závěrečný účet za rok 2019:

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019

Hodnotící zpráva SOB za rok 2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2019