Rozpočty, závěrečné účty, rozpočtový výhled

Schválené rozpočty, rozpočtové změny, rozpočtové výhledy, závěrečné účty


Rozpočet na rok 2024  FIN 102023

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2022 img941

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2021 img450

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2020img851

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2019 img651

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2018 img411

Rozpočtové změny roku 2024:

Rozpočtová změna č. 1

Rozpočtová změna č. 2

Rozpočtová změna č. 3

Rozpočtová změna č. 4

Rozpočtová změna č. 5

Závěrečný účet za rok 2023

Schválený závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2023

FIN 122023

Příloha 122023

Rozvaha-12-2023

Výkaz zisku a ztráty-12-2023

 

 


Dokumenty SMOOS

Rozpočet DSO SMOOS na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2028 byl schválen VH SMOOS dne 7.12.2023. Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz.

Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh střednědobého výhledu na rok 2025-2028

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření


Dokumenty Radina

Návrh závěrečného účtu

Zpráva z přezkumu

Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled  je zveřejněn: http://www.sumavanet.cz/velkybor/


Dokumenty SOB

Schválený závěrečný účet 2023

Rozvaha

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2024

Schválený střednědobý výhled 2025-2027

darovací smlouva SOB – PREVENT 99 – 2019