Rozpočty, závěrečné účty, rozpočtový výhled

Schválené rozpočty, rozpočtové změny, rozpočtové výhledy, závěrečné účty


Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2021 img381

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2020img851

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2019 img651

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2018 img411

Rozpočtová změna č. 1/2020 img041

Rozpočtová změna č. 2/202 img061

Rozpočtová změna č. 3/2020 img154

Rozpočtová změna č. 4/2020 img228

Rozpočtová změna č. 5/2020 img250

Rozpočtová změna č. 6/2020 img263

Rozpočtová změna č. 7/2020img290

Rozpočtová změna č. 8/2020 img312

Rozpočtová změna č. 9/2020 img338

Rozpočtová změna č. 10/2020 img373

Schválený střednědobý rozpočtový výhledimg716


Závěrečný účet obce Třebohostice za rok 2019

Závěrečný účet img235

Zpráva z přezkumu img219

FIN 122019

Rozvaha 122019

Příloha 122019

Výkaz zisku 122019

Smlouva o návratné finanční výpomoci img660


Dokumenty SMOOS

Rozpočet DSO SMOOS na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025 byl schválen VH SMOOS dne 15.12.2020. Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2019 img640

Závěrečný účet za rok 2019 img244

Zpráva z přezkumu Zpráva z přezkumu


Dokumenty Radina

Návrh rozpočtu na rok 2021 img317

Schválený rozpočet na rok 2020 je zveřejněn: http://www.sumavanet.cz/velkybor/

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022 je zveřejněn na http://www.sumavanet.cz/velkybor/

Schválený rozpočet na rok 2019 DSO Radina img642

Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na www.sumavanet.cz/velkybor/


Dokumenty SOB

Schválený rozpočet na rok 2020img009

darovací smlouva SOB – PREVENT 99 – 2019

Schválený aktualizovaný  střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022img765

Závěrečný účet za rok 2019:

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019

Hodnotící zpráva SOB za rok 2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2019