Rozpočty, závěrečné účty, rozpočtový výhled

Schválené rozpočty, rozpočtové změny, rozpočtové výhledy, závěrečné účty


Schválený rozpočet na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu img880

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2022 img941

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2021 img450

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2020img851

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2019 img651

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2018 img411

Rozpočtové změny roku 2022:

Rozpočtová změna č. 1 img942

Rozpočtová změna č. 2img971

Rozpočtová změna č. 3 img994

Rozpočtová změna č. 4 2022-06-06_092152

Rozpočtová změna č. 52022-07-04_122013

Rozpočtová změna č. 6

Rozpočtová změna č. 7

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtová změna č. 9

Rozpočtová změna č. 10

Rozpočtová změna č. 11

Závěrečný účet za rok 2021

Schválený závěrečný účet za rok 2021

Zpráva z přezkum img083

FIN

Rozvaha

Příloha

Výkaz zisku

Smlouva o návratné finanční výpomoci img660 , Dodatek

 


Dokumenty SMOOS

Rozpočet DSO SMOOS na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2026 byl schválen VH SMOOS dne 13.12.2021. Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz.

Návrh rozpočtu na rok 2023 Návrh rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS 2021


Dokumenty Radina

Návrh rozpočtu 2023 Návrh rozpočtu Radina

Návrh závěrečného účtu img081

Zpráva z přezkumu img082

Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled  je zveřejněn: http://www.sumavanet.cz/velkybor/


Dokumenty SOB

Schválený rozpočet 2023

Schválený rozpočet na rok 2022 img869

Schválený střednědobý výhled na r. 2022-2024 img432

 Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření – priloha_1021901360_0_SO Blatenska konečné 2021

darovací smlouva SOB – PREVENT 99 – 2019

Schválený aktualizovaný  střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022img765