Rozpočty, závěrečné účty, rozpočtový výhled

Schválené rozpočty, rozpočtové změny, rozpočtové výhledy, závěrečné účty


Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2021 img450

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2020img851

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2019 img651

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2018 img411

Rozpočtové změny roku 2021:

Rozpočtová změna č. 1 img668

Rozpočtová změna č. 2img706

Rozpočtová změna č. 3 img727

Rozpočtová změna č. 4 img741

Rozpočtová změna č. 5 img758

Rozpočtová změna č. 6 img783

Rozpočtová změna č. 7 img802

Schválený střednědobý rozpočtový výhledimg716

Závěrečný účet za rok 2020

Schválený závěrečný účet za rok 2020 img699

Zpráva – jednorázové PH 2020Třebohostice(wg6kJS)

FIN 122020

Rozvaha 122020

Příloha 122020

Výkaz zisku 122020

Smlouva o návratné finanční výpomoci img660


Dokumenty SMOOS

Rozpočet DSO SMOOS na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025 byl schválen VH SMOOS dne 15.12.2020. Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2019 img640

Závěrečný účet za rok 2020 img736


Dokumenty Radina

Návrh rozpočtu na rok 2021 img317

Schválený rozpočet na rok 2020 je zveřejněn: http://www.sumavanet.cz/velkybor/

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022 je zveřejněn na http://www.sumavanet.cz/velkybor/

Schválený rozpočet na rok 2019 DSO Radina img642

Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na www.sumavanet.cz/velkybor/

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 img715, img716


Dokumenty SOB

Návrh rozpočtu na rok 2022 img814

Schválený střednědobý výhled na r. 2022-2024 img432

Schválený rozpočet na rok 2021 img431

Schválený rozpočet na rok 2020img009

darovací smlouva SOB – PREVENT 99 – 2019

Schválený aktualizovaný  střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022img765

Schválený závěrečný účet za rok 2020img739

Zpráva o výsledku PH za rok 2020 – Svazek obcí Blatenska