Rozpočty, závěrečné účty, rozpočtový výhled

Schválené rozpočty, rozpočtové změny, rozpočtové výhledy, závěrečné účty


Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2020img851

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2019 img651

Schválený rozpočet obce Třebohostice na rok 2018 img411

Rozpočtová změna č. 1/2019  img678

Rozpočtová změna č. 2/2019 img687

Rozpočtová změna č. 3/2019 img708

Rozpočtová změna č. 4/2019img752

Rozpočtová změna č. 5/2019img750

Rozpočtová změna č. 6/2019img774

Rozpočtová změna č. 7/2019img797

Rozpočtová změna č. 8/2019img811

Rozpočtová změna č. 9/2019img837

Rozpočtová změna č. 10/2019img852

Rozpočtová změna č. 11/2019img011

Schválený střednědobý rozpočtový výhledimg716


Závěrečný účet obce Třebohostice za rok 2018

Schválený závěrečný účetimg836

Zpráva z přezkumuimg737

FIN 122018

Rozvaha 122018

Výkaz zisku 122018

Příloha 122018

Smlouva o návratné finanční výpomoci img660

Dokumenty SMOOS

Rozpočet DSO SMOOS na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2023 byl schválen VH SMOOS dne 3.12.2019. Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2019 img640

Schválený závěrečný účetSchválený závěrečnýúčet SMOOS 2018

Zpráva z přezkumuzpráva auditora 2018

Dokumenty Radina

Schválený rozpočet na rok 2020 je zveřejněn: http://www.sumavanet.cz/velkybor/

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022 je zveřjněn na http://www.sumavanet.cz/velkybor/

Schválený rozpočet na rok 2019 DSO Radina img642

Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na www.sumavanet.cz/velkybor/

Dokumenty SOB

Schválený rozpočet na rok 2020img009

darovací smlouva SOB – PREVENT 99 – 2019

Schválený aktualizovaný  střeněhobý výhled rozpočtu 2020-2022img765

Schválený rozpočet SOB na rok 2019 img646

Schválený závěrečný účet SOB za r. 2018