FÚ – informace k dani z nemovitých věcí

img412

img414

Přání

Oznámení o nakládání s obecním majetkem

img382

Nařízení Krajské hygienické stanice v Č. Budějovicích

img307

E.ON – upozornění na potřebný ořez stromoví

img299

Rozbor vody z obecního vodovodu

img265

Nařízení mimořádného opatření – Krajská hygienická stanice JK

img257

Veřejná vyhláška MZE

img258

Faktura za vyvezený kontejner nebezpečného a velkoobjemového odpadu v Třebohosticích

img095

VÝZVA

Vyzýváme občany, kteří mají zájem být informováni ze strany obce prostřednictvím SMS zpráv (např. o vypnutí elektrické energie, havárii vody, vybírání poplatků, jednání zastupitelstva …), aby poskytli na OÚ Třebohostice čísla svých mobilních telefonů. Čísla telefonů je možné poskytnout na e-mail obec.trebohostice@quick.cz,  na telefon 380831450 nebo osobně.

←Older