Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 2. územního plánu Třebohostice

img731

TREBOHOSTICE ZMENA 2 (3)

SROVNAVACÍ TEXT TREBOHOSTICE

Kalkulace cen pro vodné a stočné

img700

Dražební vyhláška

img564

FÚ – informace k dani z nemovitých věcí

img412

img414

Oznámení o nakládání s obecním majetkem

img382

Rozbor vody z obecního vodovodu

img265

Nařízení mimořádného opatření – Krajská hygienická stanice JK

img257

VÝZVA

Vyzýváme občany, kteří mají zájem být informováni ze strany obce prostřednictvím SMS zpráv (např. o vypnutí elektrické energie, havárii vody, vybírání poplatků, jednání zastupitelstva …), aby poskytli na OÚ Třebohostice čísla svých mobilních telefonů. Čísla telefonů je možné poskytnout na e-mail obec.trebohostice@quick.cz,  na telefon 380831450 nebo osobně.

Informace MěÚ Strakonice – vypouštění odpadních vod z domácností – podrobnější informace podá starosta obce Třebohostice

img022

Víte jak třídit jedlé oleje?

V přiloženém letáku je srozumitelně vysvětlen postup třídění.
Děkujeme, že se zajímáte, třídíte a chráníte přírodu pro nás i další generace.

Jak třídit jedlé oleje